02839333642, 02837109878
số 4 Lê Ngô Cát, phường 7, quận 3, tphcm

Dịch vụ

07-06-2018

Dự án thực hiệni: Giai đoạn một: 9 ha cho dự án Trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi hiện đại...
Chat qua facebook